Види запитів

ВИДИ ЗАПИТІВ

 Запити, що надходять до архіву, поділяються на такі види:

– соціально-правового характеру;

– тематичні;

– персональні;

– майнові.

Соціально-правові запити ‒ це запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України про:

– трудовий стаж в установах та організаціях Київської області, партійних та комсомольських організаціях м. Києва;

–  розмір заробітної плати в установах та організаціях Київської області, партійних та комсомольських організаціях м. Києва;

– нагородження орденами та медалями, присвоєння почесних звань громадянам Київської області та частково Черкаської області;

–   обрання депутатами Київської обласної ради;

  • участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

–  участь громадян у партизанському та підпільному русі на території м. Києва та Київської області під час Другої світової війни 1939 – 1945 рр.;

–  перебування на окупованій території м. Києва та Київської області, на примусових роботах у Німеччині та інших країнах Європи в період  Другої світової війни 1939 – 1945 рр.;

–   реєстрацію актів громадянського стану з 1919 по 1942 рр.;

–  розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у т. ч. про конфіскацію майна)  громадян Київської округи.
Надання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних та юридичних осіб, необхідних для соціального захисту громадян, здійснюється архівом безоплатно.

Термін виконання запитів – 1 місяць з дня реєстрації анкети-заяви або листа.

Тематичні запити стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період, зокрема  про:

– надання копій рішень, розпоряджень та постанов органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (Київської обласної, районних, селищних та сільських рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів; Київської обласної, районних, міських,  селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів; Київської обласної державної адміністрації; районних державних адміністрацій ), а також окремих структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Київській області;

– зміни в адміністративно-територіальному устрої районів Київської області, перейменування населених пунктів.

 Всі запити тематичного характеру виконуються на платній основі.

Термін виконання запитів – 1 місяць з дня отримання. Терміни виконання запитів можуть бути подовжені в залежності від складності роботи, про що повідомляється заявник.

Персональні запити – біографічні та генеалогічні – можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб:

– біографічні запити стосуються інформації щодо окремої фізичної особи;

– генеалогічні запити мають на меті надання інформації щодо родових та родинних зв’язків і містять інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних такими зв’язками, про історію сім’ї, роду;

Всі запити генеалогічного характеру виконуються на платній основі. Сума оплати роботи за запитом залежить від обсягу пошукових робіт.

Термін виконання запитів – 1 місяць з дня отримання Державним архівом Київської області повідомлення про надходження коштів за оплату пошукової роботи. Терміни виконання запитів можуть бути подовжені в залежності від складності роботи, про що повідомляється заявник.

Майнові запити стосуються підтвердження майнових прав на землю і нерухоме майно:
– виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень;

– надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;

– введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд;

– виділення житла;

– продаж домоволодінь;

– виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів.

Всі запити тематичного характеру виконуються на платній основі.

Термін виконання запитів – 1 місяць з дня отримання Державним архівом Київської області повідомлення про надходження коштів за оплату пошукової роботи. Терміни виконання запитів можуть бути подовжені в залежності від складності роботи, про що повідомляється заявник.