Державний архів Київської області представляє унікальне документальне зібрання «Музей-Архів переходової доби»

Державним архівом Київської області оприлюднено масив документів Музею-Архіву переходової доби, який компактно зберігається у фонді № Р-2412 Державного архіву Київської області. Установа з такою назвою існувала у м. Києві впродовж квітня-жовтня 1942 р. і була створена як потужний засіб пропаганди. Цей музей очолив доктор історичних наук О.Оглоблін, а науковими консультантами працювали відомі українські науковці першої половини ХХ ст. – Н. Полонська-Василенко, О. Грузинський, С. Драгоманов та ін. В результаті клопіткої роботи співробітників в умовах жорсткого ідеологічного контролю була зібрана та збережена унікальна колекція документів радянського періоду (1918-1941 рр.) та періоду нацистської окупації України (за 1941-1942 рр.).

Документальний масив фонду Р-2412 утворюють різноманітні за змістом та тематикою джерела, що дають можливість дослідити важливі аспекти громадського, культурного та суспільно-політичного життя України від початку ХХ ст. до кінця 1942 року. До уваги дослідників документи про вилучення цінностей із храмів і музеїв м. Києва, знищення пам’яток історії і культури, русифікацію українського суспільства репресії проти української інтелігенції у 1920-1930-х рр., а також евакуацію установ культури та митців України у 1941 році. На особливу увагу заслуговують джерела особового походження, передані до Музею-Архіву. Спогади, нотатки, світлини містять важливу інформацію про окремі події 1920 і 1941 років.

Значний інформаційний потенціал мають внутрішня діловодна документація музею та документи різних установ та організацій, що діяли насамперед на території окупованого Києва. Внутрішня документація Музею дає можливість проаналізувати організаційну та наукову діяльність установи, її особовий склад, оцінити реальні здобутки колективу у справі збирання і збереження музейних експонатів, примноження української культурної спадщини. Документи установ та організацій дозволяють реконструювати життя українського населення в умовах нацистського «нового порядку». Вони містять важливі  відомості про створення та роботу Київської міської та                  11 районних управ м. Києва, української охоронної поліції, перейменування київських вулиць, ключові проблеми міського господарства, роботу підприємств, адміністративних та культурно-просвітницьких установ. Окремі документи фонду – цінне джерело дослідження громадського життя Київщини та деяких інших українських регіонів, українського церковного руху та взаємин діячів православної церкви з окупаційною адміністрацією.

На нашому сайті, у рубриці «Видання і публікації», з пофондовим путівником «Музей-Архів переходової доби» можна ознайомитися та завантажити його за посиланням: https://dako.gov.ua/

З документами Музею-архіву перехідного періоду можна ознайомитися за посиланням: https://opisi.dako.gov.ua/