Державний архів Київської області пропонує архівні послуги за допомогою електронних сервісів

Державний архів Київської області з метою задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб в ретроспективній інформації через розвиток та підтримку доступних, прозорих, безпечних, некорупційних та зручних електронних архівних послуг, запроваджує  надання архівних послуг за допомогою електронних сервісів.

     Електронні сервіси надають можливість:

– отримати архівні послуги з будь якої точки світу в короткий час;

– отримати інформацію про склад та зміст документів, що зберігаються в державному архіві через  сервіс «Е-архів»;

– замовити архівну довідку (архівний витяг документа) в паперовій та електронній формі;

– подати електронне замовлення на отримання цифрової копії архівних документів;

– подати електронне замовлення на видачу архівної справи до читального залу державного архіву;

– отримати інформацію щодо процедури передавання документів в архів під час припинення (ліквідації) юридичної особи;

– оплатити архівні послуги он-лайн.

    З метою спрощення процедури отримання інформації до кожної архівної послуги надається її короткий опис, нормативна база та покрокова інструкція щодо отримання послуги.

    Реалізація цього проекту надасть можливість підвищити ефективність роботи державного архіву у сфері надання послуг, забезпечити реалізацію концепції «відкритості архівів» та ввести в світовій інформаційний простір та представити там ретроспективну інформацію з історії Київщини ХVIII-XX ст., а також стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Київській області.

      Ознайомитися з електронними сервісами можна на веб-сайті державного архіву