«Джерела з історії Української революції 1917-1921 рр. у фондах Державного архіву Київської області»

З такою доповіддю на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія УНР в поняттях та архівних документах» виступила провідний науковий співробітник відділу довідкового апарату та обліку документів Державного архіву Київської області канд. істор. наук Світлана Якобчук.

Захід організовано за співпраці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Модератором конференції виступила доктор істор. наук завідувач відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського В. Піскун. Під час пленарного засідання та роботи секцій українські науковці – фахівці з дослідження Української революції і національно-визвольних змагань за українську державність, співробітники бібліотек, музеїв, архівів, викладачі ВНЗ обговорили проблеми періодизації та формування наукової термінології подій Української революції, дослідження історіографічних та джерелознавчих аспектів періоду 1917-1921 рр. в контексті національної історії, історії УНР у подієвому та персональному вимірах, удосконалення довідкового апарату до архівних фондів, у яких зберігаються урядові документи УНР, вивчення джерел періоду Української революції – архівних документів, предметів музейних колекцій, кінохроніки, преси та ін. Учасники заходу виступили з доповідями та повідомленнями, що супроводжувалися змістовними презентаціями джерел та наукового бачення питань, взяли участь у дискусії.

Світлана Якобчук, під час своєї доповіді, ознайомила присутніх зі змістом масиву документів ДАКО з історії УНР 1917-1921 рр. та їх значенням для дослідження регіонального аспекту цього історичного періоду. Складовою доповіді була презентація цифрових копій документів, насамперед, органів місцевого самоврядування УНР і Української Держави на Київщині.