До відома користувачів архівних документів!

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам про стан роботи з документами фонду № 280 Київська казенна палата.

Відповідно до наказу державного архіву від 19.09.2018 № 70 «Про  закриття читального залу Державного архіву Київської області», в державному архіві були розпочаті роботи з перевіряння наявності справ фонду № 280 – Київська казенна палата, описів №№ 2, 174, 174 дод., 47, 55, 207 – де містяться ревізькі казки, загальною кількістю 4485 од.зб.

Інформуємо, що на 07.11.2018, працівниками відділу забезпечення збереженості документів державного архіву перевірено усі справи за описом № 2, у результаті чого встановлено наступне:

– за описом справ обліковано – 1632 од.зб.;

– загалом в наявності за даним описом є 1625 од.зб.;

– не виявлено 18 од.зб., які взято на облік до розшуку;

– виявлено не облікованих 11 од.зб., які взято на державний облік.

У ході проведення перевірки наявності виконувались роботи щодо покращення санітарно-гігієнічно7го режиму збереження архівних справ – знепилено 560 картонажів з вийманням справ.

Також зазначаємо, що в державному архіві тривають роботи з перевіряння наявності документів за описом № 174, де за обліковими даними нараховується 2430 од.зб., у зв’язку з чим, відповідно до Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013  № 656/5, доступ до зазначених документів користувачам для роботи в читальному залі буде обмежено.