Музей – архів переходової доби. Пофондовий путівник

Музей-архів переходової доби: Пофондовий путівник / Уклала Ольга Бєлая. Державний комітет архівів України. Державний архів Київської області. – К., 2002. – 102 с. – (Серія “Архівні зібрання України: Спеціальні довідники”).

Muzei-arkhiv perekhodovoi doby: Pofondovyi putivnyk / Uklala Olha Bielaia. Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti. – Kyiv, 2002. – 102 s. – (Seriia “Arkhivni zibrannia Ukrainy: Spetsialni dovidnyky”).

Завантажити у форматі (*.PDF):  Музей – архів переходової доби. Пофондовий путівник

Путівник знайомить читача з матеріалами Музею-Архіву Переходової доби – однієї з найзагадковіших українських установ, що діяли в окупованому Києві 1942 року. Представлені документи мають надзвичайно широкий науковий попит, висвітлюють чимало білих плям вітчизняного минулого, як міжвоєнного періоду, так і доби Другої Світової війни, містять унікальну інформацію про долю українських культурних цінностей в умовах протистояння сталінської і гітлерівської тоталітарних систем. Для науковців, краєзнавців та всіх, хто цікавиться вітчизняною документальною спадщиною.

ЗМІСТ

Від упорядника

Розділ 1. Загальні відомості про Музей-Архів Переходової доби, його співробітників та наукових консультантів.

 • 1.1. Створення МАПД, порядок його відвідування та забезпечення першо-чергових потреб.
 • 1.2. Співробітники МАПД
 • 1.3. Консультанти МАПД та їх наукові роботи

Розділ 2. Діяльність Музею-Архіву Переходової доби.

 • 2.1. Робота МАПД по збору експонатів та створенню виставок
 • 2.2. Наукова робота МАПД
 • 2.3. Діяльність МАПД по збереженню пам’яток старовини

Розділ З. Експонати Музею-Архіву Переходової доби.

 • 3.1. Київська міська управа. Організація та діяльність
 • 3.2. Районні управи м. Києва. Організація та діяльність
  • 3.2.1. Богданівська райуправа
  • 3.2.2. Володимирська райуправа
  • 3.2.3. Дарницька райуправа
  • 3.2.4. Залізнична райуправа
  • 3.2.5. Куренівська райуправа
  • 3.2.6. Печерська райуправа
  • 3.2.7. Подільська райуправа
  • 3.2.8. Святошинська райуправа
  • 3.2.9. Софіївська райуправа
  • 3.2.10. Шевченківська райуправа
  • 3.2.11. Ярославська райуправа
 • 3.3. Українська охоронна поліція м. Києва
 • 3.4. Новий порядок в м. Києві. Відомості про населення міста
 • 3.5. Вулиці м. Києва
 • 3.6. Господарство м. Києва. Підприємства та установи
 • 3.7. Лікувальні установи м. Києва
 • 3.8. Культурно-освітні заклади м. Києва
 • 3.9. Діяльність різних установ поза межами м. Києва
 • 3.10. Особові фонди МАПД
 • 3.11. Пам’ятки історії та культури, їх охорона та нищення. Евакуація з Києва музейних експонатів на початку Великої Вітчизняної війни
 • 3.12. Вилучення з київських церков та музеїв цінностей для продажу за кордон
 • 3.13. Експонати, передані МАПД для експонування на виставках
 • 3.14. Колекція фотовідбитків, негативів та бібліотека МАПД

Науково-довідковий апарат

 • Список скорочень та абревіатур
 • Іменний покажчик