МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

1.      Про затвердження Порядку зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1267-19)

2.      Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0039-20)

3.      ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0040-20)

4.      Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державній архівній службі України та установах, що належать до сфери її управління (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0146-20)

5.      Про внесення змін до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0298-20)

6.      ПОРЯДОК проведення Державною архівною службою України перевірок діяльності центральних державних архівів України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0504-19)

7.      Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-19)

8.      Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1215-19)