Науково-видавнича рада Укрдержархіву рекомендувала до друку довідник «Анотований реєстр описів після 1917 року»

13 липня 2017 року на засіданні Науково-видавничої ради Державної архівної служби прийнято рішення про рекомендації до друку нового довідника Державного архіву Київської області «Анотований реєстр описів. – Том 2, Ч.3. Фонди періоди після 1917 року».
Цей довідник підготовлено відповідно до плану підготовки довідкових видань Укрдержархіву за програмою «Архівні зібрання України» у межах серії «Спеціальні довідники». Довідник є логічним продовженням серії довідників, підготовлених фахівцями Державного архіву Київської області – анотованих реєстрів описів фондів періоду до 1917 року (том 1) та після 1917 року (том 2, частини 2, 3).
Довідник містить інформацію про склад і зміст документів 836 фондів державного архіву періоду після 1917 року з № ф. Р-2001 по № ф. Р-2984). Із суцільної нумерації фондів виключено 117 фондів, які внесено до реєстру переданих, об’єднаних або утилізованих фондів. Крім того 47 номерів фондів в суцільній нумерації пропущені.
До довідника ввійшли анотовані статті фондів, які можна поділіть на 3 групи:
– фонди періоду Української революції 1917–1921 рр.;
– фонди періоду нацистської окупації м. Києва та Київщини (1941–1944 рр.).;
– фонди радянських органів державної влади та управління, що діяли на Київщині, починаючи з 1917 року.(переважно це фонди міжвоєнного двадцятиріччя).
Як і в попередніх частинах видання, анотовані статті реєстру розміщено у порядку зростання номерів фондів. Для полегшення та прискорення пошуку інформації до анотованого реєстру описів укладено список скорочень, покажчик архівних фондів за галузевою покажчик фондів періоду Української революції; реєстр фондів, що в різний час були передані до інших установ, об’єднані з іншими фондами або утилізовані; покажчики імен та географічних назв. Сподіваємося, що довідник допоможе швидко знайти необхідну інформацію та ефективно організувати евристичну і наукову роботу архівістам, історикам, джерелознавцям, краєзнавцям, викладачам, студентам та усім, хто досліджує історію Київщини або цікавиться нею.