На сайті державного архіву оприлюднено описи справ фонду № Р-880 – Київська обласна державна адміністрація (1937-1941, 1945-1976рр.) 

На сайті державного архіву оприлюднено 

описи справ фонду № Р-880 – Київська обласна державна адміністрація 

(1937-1941, 1945-1976рр.) 

Державний архів Київської області повідомляє користувачів про чергове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду після 1917 р.». До уваги пошуковців цифрові копії перших 13-ти описів справ одного з найпопулярніших фондів – фонду № Р-880 Київська обласна державна адміністрація.

Опис № 1 (9 справ, 1937, 1940–1941 рр.) вміщує протоколи засідань президії та експертно-технічного бюро Київського облвиконкому за 1937 р.; накази відділу з переселення; телеграми щодо статистики та організації переселення громадян у східні райони СРСР; списки переселенців з Київської області.

 За описом № 2 (107 справ, 1945–1953 рр.) обліковані такі документи: накази, розпорядження відділів у справах репатріації при Раді Міністрів УРСР та Київського облвиконкому; відомості про кількість та списки репатріантів по районах Київської області; акти перевірок та відомості щодо працевлаштування репатрійованих; відомості про іноземців, які проживають на території області; списки та книга обліку громадян СРСР, які не повернулися з Німеччини (1949 р.); книги обліку, списки та анкети репатріантів, які повернулися до Київської області; річні фінансові звіти, кошториси, штатні розклади відділу у справах репатріації; особові справи та рахунки співробітників.

Опис № 3 (56 справ, 1949–1951 рр.) репрезентує річні фінансові звіти та кошториси витрат відділу у справах переселення громадян Київського облвиконкому; зведені звіти щодо переселення громадян в південні області УРСР; анкети-заяви і списки переселенців до Запорізької, Одеської, Ізмаїльської, Сталінської, Кримської, Єврейської автономної областей, Приморського і Хабаровського країв; акти про прибуття переселенців до місць призначення.

За описами № 4 (4 справи, 1943–1944 рр.), № 5 (158 справ, 1944–1945 рр.) та № 6 (28 справ, 1945 р.) представлені акти Державної надзвичайної комісії з виявлення злочинних діянь німецьких загарбників по Київській області щодо встановлення фактів злочинів окупантів у м. Києві та районів Київської області; акти про збитки, завдані окупантами жителям сіл; списки жителів сіл окремих районів області та м. Сміла, вивезених на примусові роботи до Німеччини.

До описів № 7 (15 справ, 1943–1944 рр.) та № 8 (14 справ, 1944–1945 рр.) увійшли постанови, розпорядження РНК СРСР, Київських облвиконкому та обкому КП(б)У; листування облвиконкому (з військовими частинами та організаціями, державними установами щодо розмінування території Київської області, будівництва госпіталів, мостів, надання земельних ділянок для дислокації військових підрозділів та аеродромів, проведення топографічних та геодезичних робіт на теренах Київщини; з обласними відділами та райвиконкомами щодо репатріації та медичного обслуговування громадян, відновлення народного господарства після окупації, впорядкування могил загиблих солдат та офіцерів); листування та документи Державної надзвичайної комісії обліку збитків, завданих Київській області під час окупації.

Опис № 9 (95 справ, 1944–1958 рр.) репрезентує постанови, директиви, розпорядження, директивні листи Ради Міністрів СРСР, ЦК ВКП(б), РНК СРСР і УРСР, ЦК КП(б)У, Київського облвиконкому, Ради у справах Російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР; листування та документи щодо репатріації поляків до Польщі (1946 р.); листування з райвиконкомами, обласним військкоматом та іншими державними установами щодо репатріації громадян СРСР, впорядкування братських могил загиблих воїнів; доповідь про прийняття і розселення репатріантів у Київській області (1946 р.). звіти та зведення облвиконкому вищим державним органам; документи про надання матеріальної допомоги репатрійованим громадянам.

За описом № 10 (36 справ, 1946–1957 рр.) обліковані матеріали п’ятирічного плану відновлення і розвитку галузей промисловості загальносоюзного підпорядкування та сільського господарства Київської області (1946 р.); листування з райвиконкомами, обласним відділом охорони здоров’я, військовими частинами КВО щодо саперних робіт в області, репатріації, працевлаштування репатрійованих громадян, переселення жителів області у різні регіони СРСР, заходів боротьби з інфекційними хворобами населення та тварин; генеральна схема розвитку сільської електрифікації області; звіти і зведення обласних відділів (сільського господарства, охорони здоров’я, ветеринарного) та обласного статистичного управління щодо основної діяльності, руху населення, заходів ліквідації неграмотності. 

До опису № 11 (2422 справи, 1943–1960 рр.) увійшли укази, постанови, розпорядження Президій Верховної Ради, РНК (з 1946 р. – Рад Міністрів) СРСР і УРСР, Київського облвиконкому; листування (з РНК, Наркоматами землеробства СРСР і земельних справ УРСР, райвиконкомами з питань сільського господарства та фінансування; з Президією Верховної Ради СРСР щодо поновлення і видання нагородних документів; листування з Радами Міністрів, Міністерствами, СРСР і УРСР, комітетами та управліннями при них, райвиконкомами щодо організаційних та адміністративно-господарських справ; протоколи засідань, матеріали сесій, книги реєстрації рішень Київського облвиконкому; стенограми обласних нарад представників обласних відділів, голів райвиконкомів, колгоспників; інформації та доповіді (райвиконкомів та міськрад про економічне становище районів; завідувача обласного відділу охорони здоров’я щодо відновлення роботи медичних установ; облвиконкому щодо виконання сільськогосподарських робіт у районах); справи про виселення жителів Богуславського, Бориспільського, Бишівського і Рокитнянського районів УРСР (1948 р.); документи перевірок і доповідні записки інструкторів щодо роботи райвиконкомів області; інформації та відомості про роботу місцевих рад і кращих сільрад, постійно діючих комісій обласної ради; штатні розписи, річні фінансові звіти, кошториси облвиконкому.

Опис № 11 додатковий (170 справ, 1944–1960 рр.) представляє постанови Ради Міністрів СРСР; книги реєстрації постанов Рад Міністрів СРСР і УРСР, обов’язкових рішень та розпоряджень Київського облвиконкому; протоколи засідань постійних комісій облвиконкому з комунального господарства, благоустрою, житлового будівництва за 1959 р.; інформаційні бюлетені та огляди роботи місцевих рад; звіти, зведення про роботу облвиконкому, організаційно-масову роботу сільрад, їх постійних комісій; статистичні звіти про вибори до місцевих рад, особовий склад депутатів, виконкомів та постійних комісій; протоколи голосування окружних і дільничних виборчкомів з виборів до Київської обласної Ради депутатів трудящих; інформації райвиконкомів про виконання наказів виборців; комплекс документів про вибори до Верховних Рад СРСР і УРСР по районних та сільських виборчих округах області; відомості про наслідки виборів до місцевих рад. 

До опису № 12 (2455 справ, 1952–1976 рр.) увійшли укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР; постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР; листування (з ЦК КПУ, Радою Міністрів УРСР, Міністерствами, управліннями та комітетами СРСР і УРСР, Державною плановою комісією УРСР з виробничих питань; протоколи сесій Київської обласної ради, засідань облвиконкому і постійно діючих комісій; рішення та інформації райвиконкомів з основної діяльності; документи про підготовку і проведення виборів до Київської обласної ради та Верховних Рад СРСР і УРСР; протоколи окружних та дільничних виборчкомів про реєстрацію кандидатів у депутати та голосування по районах Київської області; зведення, доповіді про роботу та особовий склад місцевих рад і міських виконкомів області; фінансові звіти, штатні розписи, кошториси облвиконкому.

Оприлюднений масив описів справ фондів стане в нагоді дослідникам політичної та соціально-економічної історії України за період 1943–1976 рр. 

Бажаємо вдалих пошуків у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області.

З цифровими копіями описів справ фондів можна ознайомитися за посиланням 

https://cutt.ly/8ZM2jIJ

https://opisi.dako.gov.ua/opisi/secondpage?message=Fond_R-880&nametable=radfirstpage&sectablename=radfirstpage&fond=%D0%A0-880%D1%81%D1%87&cfk=0