НОВЕ ВИДАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 вересня 2019 року на зустрічі архівістів, яка проходила в Центральному державному архіві-музею літератури і мистецтва України, директор Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва презентувала комплексне довідково-інформаційне видання «Архівні установи Київщини: Путівник», що містить узагальнюючі відомості про архіви регіону.

У виданні кожній архівній установі присвячена окрема стаття. Читачі зможуть знайти  адміністративну інформацію про архів, дізнатися про ключові етапи розвитку архівних установ від моменту їх створення, загальну кількість фондів, справ та хронологічні межі документів, які перебувають на зберіганні в кожній архівній установі області.  В путівнику міститься інформація про довідковий апарат архівних установ (бази даних, каталоги, картотеки, кількість описів, бібліотечний фонд тощо).

Путівник адресований науковцям, краєзнавцям, викладачам, студентам та усім, хто цікавиться історією Київщини. Сподіваємося, що видання знайде свою читацьку аудиторію, сприятиме розширенню доступу до документального масиву архівних установ області, поглибленню і збагаченню джерельної бази наукових студій.