Нове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року»

Державний архів Київської області продовжує публікацію на сайті цифрових копій описів справ фондів державного архіву періоду після 1917 року. Для надання доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі на веб-сайті додатково опубліковано цифрові копії 94 описів справ   84 фондів періоду після 1917 року.

До уваги дослідників описи справ фондів Української революційної доби 1917–1921 рр. та радянського періоду (1920-х–1950-х рр.). Історію національно-визвольного руху українців репрезентують фонди Гайсинського повітового комісара Української Народної Республіки (фонд № Р-3396) та часопису «Боротьба» (друкованого органу Української партії соціалістів-революціонерів, фонд № Р-3315).

Фонди радянського періоду становлять інтерес для дослідників радянських органів управління та статистики, процесів індустріалізації економіки, колективізації сільського господарства, кооперативного та профспілкового рухів, науково-дослідних установ, закладів професійно-технічної освіти та охорони здоров’я, а також інших аспектів тогочасного політичного, соціально-економічного та культурного життя українців. Це, зокрема, фонди Київської губернської економічної наради, відділень і контор Українського державного будівельного тресту, Українських державних трестів сільськогосподарського та цивільного будівництва, Українського текстильного тресту, Всесоюзного маслобійно-жирового синдикату та ін.; комітетів незаможних селян, сільськогосподарських артілей, районних комітетів сільських товариств взаємодопомоги; Бородянського районного статистичного бюро; Дніпровської спілки споживчих товариств, Київської кредитної спілки споживчих установ, Всеукраїнської ради споживчої кооперації; відділів праці та соціального забезпечення районних виконавчих комітетів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Історія профспілкових організацій представлена комітетами профспілки робітників землі та лісу, професійних спілок працівників шкіряної та швейної промисловості, освіти. Фахівцям з історії органів зв’язку стануть у нагоді фонди Київського губернського відділу народного зв’язку Наркомату пошти й телеграфів та його поштово-телеграфних відділень, Управління 4-го відділу перевезення пошти залізницею. Пошуковців у галузі історії медицини зацікавлять фонди Київського інституту охорони здоров’я, Київської обласної контори забезпечення курортів і торгівлі УСРР,                            2-ої Білоцерківської міжрайонної лікарні. Увагу дослідників історії освіти в Україні, безперечно, привернуть фонди Київського відділення Всесоюзного інституту заочної освіти Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, Київського губернського комітету профтехосвіти, Загальцівської навчально-виробничої школи-майстерні, сільських трудових шкіл.

Розвиток вітчизняної науки та техніки представлений фондами Українського буровугільного науково-дослідного інституту Наркомату важкої промисловості СРСР, Київською міжрайонною геолого-розвідувальною базою Українського геолого-розвідувального тресту.

Сподіваємося, що оприлюднені описи справ фондів державного архіву стануть у нагоді дослідникам політичної, соціальної, економічної та культурної історії України.

 Інформація розміщена за посиланням: Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року