Нове поповнення Бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду після 1917 р.»

Для надання доступу до довідкового апарату державного архіву у віддаленому режимі на веб-сайті додатково опубліковано цифрові копії 51 опису справ 48 фондів періоду після 1917 року (фонди №№ Р3678 – Р-3683, Р-3686, Р-3688, Р-3689, Р-3692, Р-3695, Р-3696, Р-3698 – Р-3700, Р-2707 – Р-3709, Р-3711, Р-3712, Р-3724, Р-3730, Р-3731, Р-3733 – Р-3738, Р-3741, Р-3743 – Р-3746, Р-3748, Р-3750, Р-3751, Р-3754, Р-3755, Р-3757, Р-3763, Р-3771 – Р-3775, Р-3778).

        До уваги пошуковців описи справ фондів місцевих органів державної влади та управління, промислових підприємств, кооперативних організацій, торгівельних і фінансових установ, установ транспорту та зв’язку, комітетів професійних спілок, які діяли на Київщині у 1919–1939 рр. Місцеві органи державної влади представлені фондами Семиполківського волосного виконавчого комітету; Єрковецького, Рокитнянського, Семиполківського, Ставівського, Старопетрівського, Трушківського волосних та Ірпінського містечкового революційних комітетів – тимчасових надзвичайних органів радянської влади; окремих сільських рад.

        Значний інтерес для дослідників політичних процесів в УСРР 1920-х рр. становитимуть, безперечно, фонди Київської окружної комісії у справах українізації радянського апарату та Управління агітаційними пунктами Київського району. Історія землевпорядкування представлена фондами 10-ї районної комісії з націоналізації земель на Правобережжі, Васильківської та Розважівської судово-земельних комісій; розвиток лісового господарства – фондом Переяславського лісництва. Дослідникам історії вітчизняної промисловості стануть в нагоді описи справ фондів 5-ї Державної обласної контори Будівельного тресту УРСР, Київського обласного відділу харчової промисловості Плодового комбінату Київського об’єднання підприємств харчпрому.

       Низка фондів припадає на кооперативний рух: це фонди Київської районної спілки скотарсько-землеробських кооперативних установ, Чорнобильської районної контори Українського лісопромислового товариства, Київської спілки рибальських колгоспно-кооперативних організацій, Димерської цегельної виробничо-кооперативної артілі, сільськогосподарські артілі Великої Димерки, Валків і Позняків. Своєю чергою, профспілковий рух репрезентований фондами районних та місцевих комітетів професійних спілок торгівельних службовців, працівників земельних органів, паперової промисловості, державних закладів.

       Декілька фондів відображають розвиток торгівлі та митного контролю (фонди Київської обласної збутової контори Головного управління цукрової промисловості СРСР, Київського представництва контори з експорту продуктів птахівництва, Відділу митного контролю Київського відділення Уповноваженого РНК із зовнішньої торгівлі), фінансової справи (фонди Білоцерківських філій Сільськогосподарського банку СРСР, Київської контори Всеукраїнського кооперативного банку), транспортної галузі (фонди Київської губернської інспекції з місцевого транспорту та шляхів сполучення, Київської губернської вантажно-розвантажувальної контори Українського управління місцевого транспорту, Управління начальника охорони залізничних вузлів і головних станцій Південно-Західної залізниці та ін.).

      Новооприлюднений масив описів справ фондів стане в нагоді дослідникам політичної та соціально-економічної історії України міжвоєнного двадцятиріччя.

 

Інформація розміщена за посиланням: Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року