Нове поповнення Бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду після 1917 р.»

Повідомляємо користувачів про чергове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду після 1917 р.». До Вашої уваги скан-копії архівних описів справ трьох об’ємних фондів, документи яких користуються підвищеним попитом серед наших відвідувачів.

Цього разу пропонуємо описи справ фонду № Р-102 – Київський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (1 опис, 1032 справи за 1919–1923 рр.). Значну частину фонду складають передусім постанови, циркуляри, декрети, інструкції РНК УСРР, ВУЦВК, Наркоматів внутрішніх справ, землеробства, продовольства та праці УСРР, наркоматів РСФРР та місцевих органів влади щодо збереження архівів дореволюційних установ, продрозверстки надлишків врожаю, створення комнезамів, запровадження НЕПу, заснування Всеукраїнського видавництва та ін. Фахівців з історії адміністративного поділу зацікавлять, безперечно, документи діяльності Київської повітової адміністративно-територіальної комісії (зокрема, списки населених пунктів повіту, акт про прийняття Броварської волості до складу Київського повіту (1921 р.), листування про виокремлення селища Ворзель в самостійну адміністративну одиницю (1919 р.), відомості про адміністративний поділ Київського повіту тощо. Суттєва кількість документів розкриває соціально-економічне та політичне становище у волостях повіту у перші післяреволюційні роки.

Вагомий інтерес для дослідження землеустрою та землевпорядкування, розвитку сільського господарства в УСРР протягом 1920-х – початку 1930-х рр. становлять описи справ фонду № Р-353 – Земельний відділ Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (4 описи, 4008 справ за 1922–1934 рр.). Фонд зберігає величезний масив документів: постанови, інструкції, розпорядження, обіжники, накази ВУЦВК, РНК УСРР, Української економічної наради, Наркомату землеробства УСРР, губернського і окружного виконкомів і земельних управлінь; протоколи засідань Київської губекономнаради, окрвиконкому, його президії, губернського земельного управління, структурних підрозділів останніх, комісій районних земвідділів і управлінь та ін.; ведення та анкетні відомості про здійснення колективізації та становище колгоспів на території округу (1929–1930 рр.); статистичні відомості щодо розвитку сільського господарства у 1916–1923 рр. (з картами), становища селянських господарств, посівних кампаній, меліоративних робіт, сільськогосподарських виставок, роботи агропунктів тощо; справи про землевпорядкування і відмежування земель у селах волостей і районів, відселення колишніх поміщиків і заможних селян за межі районів; розкуркулення і депортації осіб за межі Київського округу в 1929–1930 рр.; акти обліку і оренди земель державного фонду.

Серед документів фонду № Р-631 – Фінансовий відділ Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (7 описів, 2276 справ за 1919–1925 рр.) представлені постанови, накази, циркуляри, обіжники, розпорядження ЦВК і РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів СРСР і УСРР, Київського губернського та окружних фінансових відділів, районних ощадних кас щодо оподаткування; інструкції та положення про формування губернських і повітових фінансових і податкових органів, документи діяльності останніх; відомості про державні прибутки по Київській губернії; справи про реєстрацію підприємств і організацій та оподаткування; списки платників податків тощо.

З цифровими копіями описів справ фондів можна ознайомитися у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області за посиланням opisi.dako.gov.ua

Фонди №№ Р-102 та Р-353 також репрезентовані у тематичному та географічному каталогах державного архіву.