Нові документи з історії періоду нацистської окупації м.Києва опубліковано на сайті Державного архіву Київської області

На сайті  Державного архіву Київської області   презентовано документи іменних картотек мешканців м.Києва періоду нацистської окупації – «Трудова картотека мешканців м. Києва періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.)» та «Картотека діячів культури та мистецтва м. Києва періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.)».

       Картотеки було оцифровано у співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» з метою персоналізації подій, що відбувалися  в окупованому Києві.

            «Трудова картотека мешканців м. Києва періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.)» містить облікові картки осіб, які проживали та працювали в українській столиці протягом 1941–1943 рр. Метою укладання картотеки був облік працездатного населення м. Києва нацистською окупаційною адміністрацією. На кожній картці зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи; дату її народження, домашню адресу; стать, національність, освіту, джерело існування (вид діяльності), професію та місце роботи; родинний стан і склад сім’ї; відомості про працездатність, хвороби, інвалідність; інформацію про звільнення від вивезення на примусові роботи до Німеччини. На деяких картках є печатки біржі праці того чи іншого району Києва.

Перейти за посиланням: «Трудова картотека мешканців м. Києва періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.)»

        «Картотека діячів культури та мистецтва м. Києва періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.)» охоплює осіб творчих професій. До неї були внесені музиканти, співаки, актори театру та кіно, режисери, художники, скульптори, архітектори й навіть циркачі. «Облікова картка робітника мистецтв» має суттєві відмінності від звичайної трудової облікової картки й, окрім стандартних рубрик (прізвище, ім’я, по батькові митця, дата та місце народження, адреса проживання, національність, родинний стан, відомості про утриманців), містить більш детальні відомості про освіту (окремо загальну та спеціальну, із зазначенням навчального закладу) та теперішнє місце роботи й посаду. У кожній картці також вказано фах митця та стаж роботи за фахом; є інформація про наявність наукового ступеня чи звання. Цікавими є рубрики про наявність друкованих праць, відомих картин, скульптур, театральних постановок чи кінофільмів, а також власної майстерні чи студії. Окрім того, для діячів мистецтва було передбачено зазначення відомостей про останнє місце роботи (та посаду) за радянської влади; членство в комуністичній партії чи комсомолі; репресії радянським режимом (за наявності останніх слід було вказати, за що саме та коли ту особу репресовано). Очевидно, такі відомості мали допомогти окупантам визначити міру лояльності того чи іншого митця до більшовизму, а отже, потенційної схильності до співпраці з нацистською системою.

Серед документів дослідники знайдуть інформацію про діячів мистецтв, які працювали в Київському оперному театрі, Київській хоровій капелі «Думка», Київській консерваторії, театрі «Вар’єте» тощо.

Перейти за посиланням:  «Картотека діячів культури та мистецтва м. Києва періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.)»

        Інформація, внесена до картотек, безперечно, зацікавить істориків, які вивчають український досвід Другої світової війни, зокрема, повсякденні практики виживання українців під нацистською окупацією та нацистську окупаційну політику в Україні. Стануть у нагоді картотеки і користувачам, які, досліджуючи власні родоводи, шукають інформацію про своїх родичів та їхню діяльність того часу.

Більшість карток обох картотек складено українською мовою, частину карток  – німецькою мовою.

Інформація розміщена на сайті державного архіву Київської області  в підрубриці «Е-Архів»