НОРМАТИВНА БАЗА

1. Нормативні акти, якими регулюється надання платних послуг архівними установами 
http://www.archives.gov.ua/Archives/Poslugy/#3

2. Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0251-15