Поповнення Бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду після 1917 р.»

Державний архів Київської області повідомляє користувачів про чергове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду 1917-1991 рр.». Цього разу оприлюднено скан-копії описів справ чотирьох об’ємних фондів, документи яких користуються високою популярністю серед дослідників.

До уваги пошуковців описи справ фонду № Р-349 – Земельний відділ Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (3 описи, 3110 справ за 1916–1925 роки). Серед документів фонду – декрети, положення, постанови, циркуляри, накази ВУЦВК, РНК, Наркомату землеробства УСРР; протоколи засідань губземвідділу листування з іншими установами та звіти про його діяльність; документи щодо особового складу землемірів, фахівців-аграріїв та ін. Документи фонду дають можливість вивчати розвиток аграрної справи та сільського господарства в цілому; кооперативний рух та колективізацію у повітах Київщини; переселенські процеси; розподіл, оренду та націоналізацію земельних угідь; зміни у землекористуванні та землевпорядкуванні на теренах Київської губернії в перші післяреволюційні роки тощо.

Значний інтерес для дослідження розвитку медичної справи в УСРР 1920-х роках становитимуть, безперечно, описи справ фонду № Р-412 – Інспектура охорони здоров’я Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (3 описи, 2491 справа за 1923–1930 роки). У фонді зберігаються постанови, циркуляри, накази та розпорядження ВУЦВК, РНК та Наркомату охорони здоров’я УСРР; документи щодо діяльності місцевих органів і установ медичної галузі на рівнях округу, районів та окремих населених пунктів (протоколи з’їздів райінспекторів, засідань районних і сільських санітарних комісій; листування; планово-звітна та кошторисна документація; списки лікарів та іншого медперсоналу та ін.).

Вагоме значення для дослідників історії кооперації має фонд № Р-546 – Київський губернський кооперативний комітет Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (3  описи, 1073 справи за 1919–1925 роки). До складу фонду входять постанови та циркуляри тогочасних вищих органів влади УСРР з питань промислової кооперації, а також документи щодо діяльності ВУКООПСПІЛКИ, Київського товариства споживачів, виробничо-трудових і транспортних артілей, сільськогосподарських, промислових і кредитних товариств у м. Києві та повітах Київської губернії, ощадних товариств, житлово-кооперативних об’єднань та спілки житлової кооперації м. Києва.

Серед документів фонду № Р-632 – Фінансовий відділ Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ (4 описи, 2744 справи за 1923–1930 роки) представлені постанови, циркуляри, накази та інструкції РНК і Наркоматів фінансів СРСР і УСРР; справи щодо діяльності Київського окрфінвідділу та фінансових інспекторів податкових дільниць м. Києва та районів округу; відомості про податкову систему, торгівельний розвиток та сільськогосподарське районування Київського округу; річні фінансові звіти державних органів, установ, підприємств, кооперативів; справи про оподаткування та здійснення фінансових ревізій; списки платників податків тощо.

Новооприлюднені документи стануть у нагоді дослідникам соціально-економічної історії України міжвоєнного двадцятиріччя. Бажаємо вдалих пошуків у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області.

З цифровими копіями описів справ фондів можна ознайомитися за посиланням

opisi.dako.gov.ua