Працівники Державного архіву Київської області взяли участь у засіданні круглого столу архівістів «Українські архіви: виклики та реалії»

Захід відбувся 25 вересня 2018 року під егідою Спілки архівістів України за підтримки Державної архівної служби України, кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, центральних державних архівів та державних архівів областей. Відкрив засідання круглого столу його модератор голова Спілки архівістів України, доктор історичних наук, професор Микола Щербак. З вітальним словом до учасників заходу звернулися заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов, Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова, які наголосили на актуальності питань, запропонованих до обговорення, окреслили коло проблем, що сьогодні найбільше хвилюють архівну спільноту. Робота круглого столу передбачала три дискусійні панелі. Спікерами першої робочої панелі «Архіви та архівна справа як складові державності та національної безпеки» виступили: Голова спілки архівістів України Микола Щербак, директор Державного архіву Закарпатської області Михайло Місюк, завідувач відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України, доктор історичних наук, професор Валентина Піскун. Спікери другої робочої панелі «Облік, комплектування, зберігання, використання: чотири стихії однієї сутності»: директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України Ольга Бажан, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ольга Музичук, заступник директора Державного архіву Київської області Ольга Лужинська, заступник директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України Анатолій Хромов. Третя дискусійна панель мала назву «Стратегічні перспективи розвитку архівної справи в Україні: кадри, технології, управлінські рішення». Цю проблематику висвітлювали: завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Марина Палієнко, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності факультету інформаційної політики і кібербезпеки Київського національного університету культури і мистецтв, старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних наук, професор Валентина Бездрабко, директор Центрального державного електронного архіву України, кандидат історичних наук Юрій Ковтанюк, директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Олена Чижова. Після короткого підбиття підсумків дискусії секретар круглого столу, виконавчий директор Спілки архівістів України, кандидат історичних наук Олександр Гаранін зачитав проект Резолюції засідання, який був доповнений конкретними пропозиціями учасників заходу.

57 (1)11