ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК З ІСТОРІЇ м. КИЄВА

Предметно-тематичний покажчик  (V томів)

 з історії Києва

Державного архіву Київської області

 

Період  до 1917-го року:

I том – державний устрій, влада, територія, населення, економіка

II том – культура, релігія, охорона здоров’я, міське господарство

 

Період після 1917-го року:

III том –  державний устрій, влада, громадсько-політичне життя

IV том – економіка

V том – культура, релігія, охорона здоров’я, міське господарство