Презентація видань Анотованого реєстру описів фондів Державного архіву Київської області (т. 1; т. 2. ч. 1)

У Державному архіві Київської області 17 серпня 2021 року о 10-й годині відбудеться презентація видань Анотованого реєстру описів фондів Державного архіву Київської області (том 1 та том 2, частина 1; серія «Архівні зібрання України. Спеціальні довідники»).

Довідники містять відомості про склад і зміст документів фондів періодів до та після 1917 року Державного архіву Київської області. Вони стануть у нагоді історикам, краєзнавцям, генеалогам, архівістам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, усім поціновувачам історії Київщини.

Кожен дослідник, пересічний громадянин для пошуку документів за темою, що його цікавить, потребує допомоги науково-довідкового апарату, тобто насамперед ознайомлюється з путівниками, каталогами, покажчиками тощо. Від того, наскільки повно та якісно надана у довідниках інформація про склад і зміст фондів, залежить результат дослідницьких пошуків. Анотовані реєстри описів фондів є універсальними довідниками, які допомагають розширити межі використання ретроспективної інформації. Актуальність їх підготовки зумовлена вимогами сьогодення – забезпечення інформаційних потреб суспільства з метою захисту та дотриманням їх прав та законних інтересів.

Дані видання є результатом плідної праці декількох поколінь спеціалістів-архівістів Державного архіву Київської області та заслуговують на інтерес з боку істориків та тих, хто цінує минуле нашого краю.

Місце проведення: вул. Ю.Іллєнка, 38, Державний архів Київської області.