Створення нового інформаційного ресурсу «Архівні фонди Київщини» обговорили архівісти області під час наради в онлайн режимі

Під час онлайн наради, яку організував та провів 26 травня 2020 року Державний архів Київської області з керівниками архівних установ області, було обговорено перспективи створення нового інформаційного ресурсу «Архівні фонди Київщини».

Враховуючи постійне підвищення інтересу науковців, дослідників, громадськості до ретроспективної інформації, що міститься в архівних документах, які зберігаються не лише в Державному архів Київської області, а й в архівних відділах райдержадміністрацій, міських радах, трудових архівах, архівісти Київщини обговорили організаційні та практичні питання створення нового інформаційного ресурсу.

На першому етапі планується узагальнити інформацію про наявність, склад, хронологічні межі архівних фондів, що зберігаються в 64 архівних установах області –в архівних відділах  25 райдержадміністрацій, 12 міських рад та 27 трудових архівах.

На другому етапі передбачається забезпечити можливість дистанційного доступу дослідників до актуальної інформації про склад і зміст документів архівів шляхом оприлюднення електронного (або сканованого) варіанту описів справ за допомогою бази даних «Оцифровані описи справ».

За результатами реалізації третього етапу підготовки ресурсу дослідникам буде надана можливість ознайомитися з цифровими копіями архівних документів.

Інформаційний ресурс планується розмістити на офіційному веб-сайті Державного архіву Київської області в розділі «Архівні установи Київщини». Термін реалізації першого етапу – не пізніше вересня 2020 року.

Директор державного архіву Київської області Соф`я Каменєва під час свого виступу підкреслила, що створення такого ресурсу надасть можливість зосередити та оприлюднити всю інформацію про наявність та склад ретроспективної інформації в архівних установах області на веб-сайті обласного архіву, підвищити ефективність роботи архівних установ у сфері надання послуг, що базується на принципах ефективності, прозорості, відкритості, та стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Київській області.

В онлайн нараді взяли участь представники 49 архівних установ Київщини.