Тематичний фондовий покажчик

фонд № 9 – Київське губернське у міських справах присутствіє, м. Київ