Тематичний фондовий покажчик

фонд № 2, том II – Канцелярія Київського цивільного губернатора,
м. Київ (1797-1917 рр.)