Теоретико-практичне заняття на тему: «Створення, облік та забезпечення збереженості цифрового фонду користування документів Національного архівного фонду»

У Державному архіві Київської області 17 травня 2019 року для керівників архівних установ Київщини, у рамках професійної програми підвищення кваліфікації, заступником директора-головним зберігачем фондів Галиною Бойко було проведено теоретико-практичне заняття на тему: «Створення, облік та забезпечення збереженості цифрового фонду користування документів Національного архівного фонду».

У ході проведення даного заняття було ознайомлено керівників архівних установ Київської області із новими нормативними актами та методичними рекомендаціями у даній сфері діяльності, а також вказано на особливості їх безпосереднього впровадження на практичному досвіді Державного архіву Київської області. На конкретних прикладах продемонстровано процедуру взяття на облік, зберігання та використання цифрових копій документів НАФ.

Також, спільно з начальником відділу координації та організації архівної справи та інформаційних технологій Юлією Білодід та  головним архівістом відділу координації та організації архівної справи та інформаційних технологій Євгеном Рибаком          проведено практичне заняття для керівників архівних установ із безпосереднього створення цифрових копій фонду користування документів НАФ та акцентовано увагу на актуальних питаннях даного процесу.