Участь працівника Державного архіву Київської області у конференції

5 жовтня 2018 р. провідний архівіст відділу довідкового апарату та обліку документів Державного архіву Київської області к.і.н С.О. Якобчук взяла участь у IV Всеукраїнській науковій конференції «Наддніпрянська Україна: проблеми історії, освіти, науки та духовно-культурного життя», присвяченій 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Учасниками цього наукового форуму стали науковці і викладачі провідних ВНЗ та інститутів НАН України, наукові співробітники музеїв, представники громадських організацій, аспіранти.

Пленарне засідання конференції було присвячене проблемам історії та сьогодення ДНУ, ролі сучасного університету в суспільстві, а також питанню історичної політики та академічної свободи істориків в контексті світового досвіду і сучасних українських реалій.

Учасники заходу взяли участь у роботі чотирьох секційних засідань:

  1. Видатні діячі освіти, науки і культури Наддніпрянської України
  2. Проблеми історії вищої та середньої освіти Наддніпрянщини
  3. Наукові інституції та осередки Наддніпрянського регіону
  4. Етнокультурне розмаїття та поліконфесійний світ Наддніпрянської України

С.О. Якобчук, виступила на засіданні Секції 1 із доповіддю на тему: «Федір Матушевський (1869-1919) у національно-культурному житті Наддніпрянської України». Вона ознайомила присутніх із основними етапами життєвого та творчого шляху відомого українського громадського діяча, публіциста, письменника та дипломата, який був активним учасником національного руху кінця ХІХ – початку ХХ століття.

20181005_133132(0)20181005_14540320181005_145420