Чергове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року»

 
У цей нелегкий для України 🕑час ми намагаємося продовжувати роботу дистанційно та ❗️додатково публікуємо цифрові копії 67 описів справ 28 фондів періоду після 1917 року (фонди №№ Р-4301 – Р-4307, Р-4310, Р-4314, Р-4315, Р-4319 – Р-4324, Р-4328, Р-4330, Р-4331, Р-4334, Р-4343, Р-4344, Р-4346 – Р-4351).
✔️До уваги користувачів описи справ фондів міжвоєнної доби. Зокрема, це фонди Київської губернської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, Виїзної сесії Київського губернського революційного трибуналу, Київського окружного відділу Державного політичного управління та ін.
✔️Переважна більшість фондів припадає на період другої половини 1940-х – 1960-х років. Оприлюднені описи справ фондів органів управління промисловістю, профспілкових та кооперативних організацій, наукових та культурно-освітніх закладів, а саме фондів: Будівельно-монтажного управління-39 тресту «М’ясохолодпромбуд» Міністерства м’ясомолочної промисловості СРСР; місцевих комітетів профспілок працівників нафто-хімічної та текстильної промисловості та державних установ Київського обласного відділу соцзабезпечення; Київської обласної спілки лісопромислової кооперації та її контори постачання, збуту й роздрібної торгівлі; Київського державного проектно-розвідувального інституту Міністерства шляхів сполучення СРСР та Української філії Інституту Всесоюзного наукового інженерно-технічного товариства харчової промисловості. Низка фондів пов’язана з історією колишнього Вищедубечанського району (фонди Тарасовицької лікарні відділу охорони здоров’я Вищедубечанського райвиконкому, Вищедубечанської районної малярійної станції та комбінату комунальних підприємств у с. Пірнове).
✔️Оприлюднені цифрові копії описів мають на меті покращити умови доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області.
‼️ З цифровими копіями описів справ фондів можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/LAmdXBJ