Чергове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року»

З метою покращення умов доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області додатково опубліковано цифрові копії 176 описів справ 149 фондів періоду після 1917 року.

До уваги користувачів описи справ фондів Української революційної доби 1917–1921 рр. У фонді № Р-2796 зберігаються документи Канцелярії  Київського губернського комісара Української Центральної Ради (1917–1918 рр.). Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського представлена кількома фондами №№ Р-2769, Р-2793, Р-2794, Р-2797, документи яких відображають діяльність Київських повітового та губернського старост, Інформаційного відділу при Київському градоначальнику, Київського комітету у справах друку Міністерства внутрішніх справ). Доба Директорії Української Народної Республіки репрезентована фондами №№ Р-2795, Р-2798 Канцелярій Київських повітового та губернського комісарів (1918–1919 рр.). Справи цих фондів містять відомості про доленосні події збройних змагань українців за державність, проливають світло на важливі моменти становлення Української державності та, зокрема, дають  змогу більше дізнатися про видатних діячів того часу – Володимира Винниченка, Михайла Грушевського, Симона Петлюри та ін.

Наступний масив фондів тематично можна віднести до першого двадцятиріччя радянської влади в Україні. Фонди цього періоду становлять інтерес для дослідників організації та діяльності місцевих рад, історії відбудови української економіки, процесів індустріалізації, колективізації сільського господарства, соціального та культурного життя українців у 1920–1930-ті рр. Це, зокрема, фонди мостовідновлювальних організацій при Народному комісаріаті шляхів сполучення, Київського міжокружного пайового товариства «Дніпромлин», Київського державного об’єднання підприємств хімічної промисловості (Хімтресту), Київського губернського комітету державних споруд, Київської обласної філії Всесоюзного центру МТС, Київської обласної контори сільськогосподарського постачання, Радіотелеграфного агентства України (РАТАУ), Київського дільничного митного інспекторства, Державного видавництва України, районних відділень Комітету по боротьбі з безробіттям, Київської губернської комісії допомоги дітям, та інших установ і організацій (статистичних бюро, банківських філій, редакцій часописів тощо). Серед документів цих фондів – постанови, циркуляри та розпорядження органів влади різних рівнів, накази по підприємствах і установах, протоколи засідань і нарад, листування, планово-звітна та бухгалтерська документація, відомості про співробітників.

 Значний діапазон фондів (з № Р-2701 по № Р-2767), описи яких публікуються на сайті, припадає на період нацистської окупації м. Києва та Київщини (1941–1943 рр.). Це фонди окупаційних органів влади (Київського, Фастівського та Корсунського ґебітскомісаріатів; Київського міського поштового управління; поліції; жандармерії; сільських управ та ін.), громадських господарств, лісництв, банківських філій, спілок споживчих товариств, медичних закладів, заводів і фабрик, інститутів Академії наук. Деякі фонди представляють історію вермахту (фонди 72-го єгерського танкового батальйону, 113-го танкового гренадерського полку, 602-го транспортного полку німецької армії, німецького військового шпиталю).

Оприлюднені на сайті описи справ фондів охоплюють документи знакових періодів новітньої української історії. Тематика фондів традиційно користується попитом серед дослідників та інших зацікавлених користувачів.

Інформація розміщена за посиланням: Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року