Інформація про роботу читального залу за період з 24.02.2020 по 28.02.2020

–  зареєстровано 10 нових користувачів;

–  здійснено 66 відвідування читального залу користувачами;

–  видано для роботи 383 справи з паперовим носієм, 10 справ з цифрового фонду користування, 8 бюксів мікрофільмів;

–  зареєстровано 1 замовлення на копіювання технічними засобами архіву;

– користувачам надано 808 файлів на 5 замовлень та 37 аркушів завірених копій на 2 замовлення