Історія конституціоналізму в Україні в документах

Конституція Варшавського сейму від 22 листопада 1649 р., на якому було ратифіковано Зборівський мирний договір, укладений між гетьманом України Богданом Хмельницьким і польським королем Яном-Казимиром у м. Зборів (тепер Тернопільська обл.) після перемоги українського війська у Зборівський битві (початок серпня 1649 р.). 12 лютого 1650 р.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 264, арк. 129, 154, 156 зв.
Друкарський примірник


Конституція гетьмана Пилипа Орлика про права та вольності Війська Запорізького. Скорочений виклад. [5 квітня 1710 р.]
ЦДІАК України, ф. 2236, оп.1, спр.81, арк.338. Копія з оригіналу, що зберігається в Національному архіві Швеції.


Проект Конституції Української Народної Республіки. 6 грудня 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк.118


Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, затверджена Всеукраїнським з’їздом Рад на засіданні 10 березня 1919 р. та прийнята в остаточній редакції Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом.14 березня 1919 р.
ЦДАВО України, ф. 1, оп.1, спр. 12, арк. 12-16 зв.


Проект Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки.1936 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 7078, арк. 1, 4, 37.


Закон України «Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України». 14 лютого 1992 р.
ЦДАВО України, ф. 1, оп.16, спр. 4740, арк.74, 84.


Рішення Київської обласної ради народних депутатіввід 19 квітня 1996 року № 66-06-ХХІІ «Про проект конституції України»Державний архів Київської області, Київська обласна рада,
Р-5649, оп.1, спр.28, арк.32-33