У Державному архіві Київської області 29 листопада 2018 року відбулось чергове засідання колегії.

Під час роботи колегії начальник відділу забезпечення збереженості документів Олена Суруп доповіла про перевіряння наявності та фізичного стану документів  фонду № 280 – Київська казенна палата, м. Київ опис №2 ( ревізькі казки), та опис №174 (ревізькі казки) – найбільш запитуваного фонду серед користувачів. 

Начальником відділу формування Національного архівного фонду та діловодства                    Наталією Ручковською було проаналізовано діяльність архіву щодо виконання у 2018 році Плану-графіку на 2018 рік першочергового приймання на постійне зберігання документів, що зберігаються в установах – джерелах комплектування Державного архіву Київської області понад встановлені роки;

Особливу увагу було приділено питанню стану виконання Державним архівом Київської області завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики в 2018 році, контроль за якими здійснюється головним спеціалістом з питань персоналу та режимно-секретної роботи                              Вікторією Веселовою.

viber image12viber image13