День: 12.12.2018

Іменний міжфондовий покажчик «Землеміри Київської губернії та окремих повітів»

фонд № 36 – Київський губернський землемір при Київському губернському правлінні, м. Київ
фонд № 326 – Васильківський повітовий землемір, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії
фонд № 329 – Київський повітовий землемір, м. Київ
фонд № 333 – Сквирський повітовий землемір, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії
фонд № 334 – Таращанський повітовий землемір, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії

Тематичний міжфондовий покажчик «Київські відділення банків»

фонд № 1635 – Київське відділення селянського поземельного банку, м. Київ
фонд № 1636 – Київське відділення земельного банку, м. Київ
фонд № 1639 – Київське відділення Волзько-Камського комерційного банку, м. Київ
фонд № 1640 – Київське відділення державного дворянського земельного банку, м. Київ
фонд № 1641 – Київське відділення Петербурзького міжнародного комерційного банку, м. Київ
фонд № 1646 – Київське відділення Московського промислового банку, м. Київ
фонд № 1649 – Київське відділення Петроградського обліково-позичкового банку, м. Київ