ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК З ІСТОРІЇ М. КИЄВА

Період до 1917-го року:

I том – державний устрій, влада, територія, населення, економіка

II том – культура, релігія, охорона здоров’я, міське господарство

Період після 1917-го року:

III том – державний устрій, влада, громадсько-політичне життя

IV том – економіка

V том – культура, релігія, охорона здоров’я, міське господарство