gototopgototop


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Державного архіву Київської області
від 01.06.2011 № 51

На виконання Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації від 10 травня 2011 року № 450 «Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації» та наказу голови Державної архівної служби України від 07 червня 2011 року № 63,

НАКАЗУЮ

1. Відповідальною особою за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації призначити заступника директора Лужинську О. М.

2. Структурним підрозділом, який відповідає за доступ до публічної інформації визначити відділ інформації та використання документів (Бєлая О.М.).

3. Встановити, що Державний архів Київської області є розпорядником:

3.1. інформації, яка отримана або створена в процесі реалізації архівом своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату Державного архіву Київської області (публічної інформації);

4. Визначити:

4.1. начальника відділу інформації та використання документів Бєлую О.М. відповідальною особою з питань контролю за термінами виконання запитів на інформацію;

4.2. сектор організаційної роботи і діловодства (Опанасюк Ю.В.) –відповідальним за ведення єдиної системи реєстрації запитів на різні види інформації.

5. Встановити, що порядок документообігу в Державному архіві Київської області здійснюється з урахуванням:

5.1. визначення керівництвом архіву належного структурного підрозділу, який є відповідальним за розгляд запитів на різні види інформації, що надійшли до архіву (поштою, факсом, електронною поштою);

5.2. передавання сектором організаційної роботи і діловодства запитів на виконання відповідному структурному підрозділу;

5.3. надання відповіді на запити тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, при цьому безпосередній виконавець запиту визначається керівником структурного підрозділу;

5.4. відповіді на запити стосовно публічної інформації, що перебуває у володінні Державного архіву Київської області, надавати у терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

5.5. запити на архівну інформацію розглядаються за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян»;

6. Затвердити документи, що додаються:

6.1. примірну форму запиту на інформацію;

6.2. примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

7. Сектору організаційної роботи та діловодства (Опанасюк Ю.В.) запровадити на веб-сайті рубрику «Доступ до публічної інформації», де розмістити номери контактних телефонів відповідальних осіб, примірні форму та порядок складення та подання запитів.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор архіву - С. А. Каменєва

Людям з вадами зору

Aa
Aa
Aa
K
K
K

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

БАЗА ДАНИХ

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1919-1939 РОКИ

БАЗА ДАНИХ

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ 1-ГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 РОКУ

БАЗА ДАНИХ

Електронний географічний каталог Державного арїіву Київської області періоду до 1917 року

Каталог

© Державний архів Київської області 2010 - 2015