gototopgototop


Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду

Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

Типове положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затверджене наказом Міністерства юстиції України 19. 06.2013  № 1226/5 та зареєстроване в Міністерствіюстиції України25 червня 2013 р.за № 1061/23593

Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887

Примірне Положення про архівний відділ міської ради міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення, затверджене наказом Держкомархіву України від 21 червня 2002 року № 49 (зі змінами, наказ від 05 червня 2007 року № 84)

Типове Положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України 02.06.2014 № 864/5 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 червня 2014 р. за № 592/25369

Людям з вадами зору

Aa
Aa
Aa
K
K
K

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

БАЗА ДАНИХ

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1919-1939 РОКИ

БАЗА ДАНИХ

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ 1-ГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 РОКУ

БАЗА ДАНИХ

Електронний географічний каталог Державного арїіву Київської області періоду до 1917 року

Каталог

© Державний архів Київської області 2010 - 2015