Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1471-1918 рр.

Редакційна колегія:

С.А. Каменєва (голова редколегії), Г.В.Бойко(заступник голови), к.і.н. О.М.Бєлая, М.М.Корінний, О.М.Лужинська.

Довідник (автор – упорядник Корінний М.М.) – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2017. – 286 с.: іл.

Тип обкладинки: тверда.

ББК 634.9;581.5;57.026;57.02(4Укр-4Київ)

ISBN 978-617-604-117-7

© Корінний М.М., автор-упорядник,2017

© Пшонківський О.В., видавець, 2017

У  запропонованому  довіднику  розглядається історія адміністративно-територіального поділу Київщини з 1471 р до початку ХХ ст.-від Київського воєводства до Київської губернії. Зміни розташовані у хронологічному порядку і стосується всіх населених пунктів Київщини.

Довідник складений  на підставі опублікованих джерел та архівних документів Державного архіву Київської області.

Видання ілюстровано картами з фондів Державного архіву Київської області.

Для науковців, краєзнавців, дослідників та усіх, хто небайдужий до Київщини та українського народу.

Присвячується 85-річчю утворення Київської області та 95-річчю утворення Державного архіву Київської області.

Звертатися з питань придбання:

Державний архів Київської області

м. Київ, вул. Мельникова,40,т. 206-53-03