Архівні документи про Чорнобильську катастрофу у Міжнародному реєстрі програми пам’яті ЮНЕСКО

Державний архів Київської області зберігає значний масив документів та фотоматеріалів, що дозволяють об`єктивно оцінити квітневі події 1986 року, розкривають масштаби аварії та дають уявлення про ситуацію, що склалася в країні внаслідок Чорнобильської трагедії.

Але завжди серед всіх документів особливу увагу привертає Лист директора Чорнобильської АЕС В.П.Брюханова про аварію на ЧАЕС ім. В.І.Леніна до Київського обкому партії, датований  24 квітня 1986 року, якій певний час знаходився на секретному зберіганні. У цьому документі, якій створений в перші години після аварії,описані перші наслідки вибуху на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС: руйнація даху та стін реакторного відділення, пожежа, перші людські втрати, рівень радіації на атомній станції та у м.Прип`яті. Цей документ зараз знаходиться у вільному доступі і зберігається в фонді «Київський обласний комітет Компартії України» (ф. П-5, оп.113, спр.293, арк. 48).

Показово, що саме цей документ ввійшов до комплексу архівних документів, які включені до української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» у Міжнародному реєстрі програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу».