Вебінар на тему «Приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання»

Вебінар на тему «Приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання».
Працівники Державного архіву Київської області взяли участь в роботі вебінару на тему «Приймання –передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання», який відбувся 15 липня 2021 року на базі Центрального державного електронного архіву України.
Серед питань, які були підняті працівниками Державного архіву Київської області слід виділити наступні:
– про наявність досвіду серед центральних, галузевих державних архівів, державних архівів областей і міст, архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад з приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання;
– про відсутність в Україні системи зберігання веб-сайтів (веб-ресурсів);
– про наявність нормативної бази, що регламентує приймання-передавання мережевих електронних інформаційних ресурсів та сформованих на їх основі відповідних архівних колекцій (у тому числі з ініціативного документування).