Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів»

06 грудня 2018 року працівники Державного архіву Київської області взяли участь у відкритій дискусії «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів», що відбулась у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. У відкритій дискусії також взяли участь представники  Державної архівної служби України, Спілки архівістів України, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, центральних державних архівних установ. На даному заході обговорювались наступні питання:

– правова основа комплектування державних архівів документами із дотриманням законодавства у сфері авторських та суміжних прав;

– організація користування документами Національного архівного фонду з дотриманням авторських та суміжних прав на ці документи;

– напрями нормотворчої діяльності щодо унормування роботи державних архівів, у тому числі для внесення змін у відповідні законодавчі та нормативно-правові акти з метою забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на ці установи державою, з дотриманням авторських та суміжних прав. Директор Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва за результатами дискусії висловила пропозицію з розробки Методичних рекомендацій щодо доступу, порядку використання документів, які віднесені до об’єктів авторських і суміжних прав. Ці методичні рекомендації були б корисні для архівів обласної і місцевої ланки для вирішення у практичній діяльності архівів питань щодо віднесення документів до об’єктів авторських чи суміжних прав під час організації виставок, публікацій документів, розміщення у мережі Інтернет, у тематичних інтернет-проектах.viber image61viber image62