Два рідних брати, дві різні долі…

2020 рік ювілейний для двох видатних постатей – братів Зерових. Старшому, Миколі, у квітні виповнилося би 130 років, молодшому, Дмитру, у вересні – 125. У них були різні наукові уподобання і різні долі…

Зеров Микола Костянтинович (26 квітня 1890, Зіньків – 3 листопада 1937, Сандармох, Карельська АРСР) – український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер «неокласиків», майстер сонетної форми та перекладач античної поезії.

У квітні 1935 р. М.Зеров був заарештований за звинуваченням у керівництві контрреволюційною терористичною націоналістичною організацією. Трибунал визначив йому міру покарання: десять років позбавлення волі у виправно-трудових таборах з конфіскацією майна. Особливою трійкою УНКВС по Ленінградській області 9 жовтня 1937 р. «справа Зерова та ін.» була переглянута і М.Зеров був засуджений до розстрілу.

Ухвалою Військової Колегії Верховного Суду СРСР від 31 березня 1958 р. вирок Військового трибуналу КВО від 1 – 4 лютого 1936 р. і постанова особливої трійки УНКВС по Ленінградській області від 9 жовтня 1937 р. скасовані, справу припинено «за відсутністю складу злочину».

 

Дмитро Костянтинович Зеров (8 (20) вересня 1895, Зіньків – 20 грудня 1971, Київ) – український ботанік. Академік АН УРСР (з 1948 року). Заслужений діяч науки УРСР (1965). Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1969, 1983).

У 1931 р. Д.Зеров працював на посадах старшого наукового співробітника та завідувача відділу бріології Інституту ботаніки АН УСРР. У 1933 –   1957 рр. керував кафедрою нижчих рослин у Київському університеті. У 1936 – 1937 рр. отримав вчене звання професора та успішно захистив докторську дисертацію на тему «Болота УРСР. Рослинність і стратиграфія». У 1939 р. Д.Зеров обраний членом-кореспондентом АН УРСР, а у 1948 р. – академіком АН УРСР (спеціальність – ботаніка). У 1946–1963 рр. керував Інститутом ботаніки АН УРСР.

  1. Анкета Миколи Зерова, заповнена для вступу до професійної спілки робітників освіти (РОБОС).

20 травня 1926 р.

Держархів Київської області, Р-742, оп. 1, спр. 262, арк. 1-1зв.

  1. Анкета Дмитра Зерова, заповнена для вступу до професійної спілки робітників освіти (РОБОС).

17 травня 1926 р.

Держархів Київської області, Р-742, оп. 1, спр. 262, арк. 35-35зв.