Державний архів Київської області приєднався до цифрового проекту Міжнародної ради архівів (МРА)

Державний архів Київської області приєднався до цифрового проекту Міжнародної ради архівів (МРА) і вже сьогодні на інтерактивній мапі МРА можна ознайомитися з відомостями про Державний архів Київської області та її офіційним веб-сайтом https://livemap.getwemap.com/iframe.php?emmid=13080&token=BZOTEQEWD9KLMCBIQXS9FXM97#/pinpoints/32122875 . Державний архів інтегрується у світовий он-лайн простір, щоб представити свої архівні колекції документів з сер. XVII століття і до сьогодення.
Інтерактивна мапа – це спеціальний он-лайн проєкт МРА (The International Council on Archives), розроблений задля полегшення доступу до актуальної інформації про віртуальні презентації колекцій документів, оновлені електронні каталоги та оцифровані архівні фонди.
До відома: Міжнародна рада архівів (МРА) – неурядова організація, створена у 1948 році, має дорадчий статус в ЮНЕСКО (UNESCO) i об’єднує органи управління архівною справою, національні архіви, професійні організації архівістів, інші архівні установи понад 199 держав світу. На сьогодні МРА налічує понад 1900 членів.
Державна архівна служба України є членом МРА (категорія «А») з 1956 року. Головними завданнями МРА є налагодження, підтримка та зміцнення зв’язків між архівістами, професійними організаціями, іншими публічними й приватними установами.
Членство в МРА закріплено на рівні п’яти груп: a) центральні дирекції архівів або інших архівних установ, що поширюють свою діяльність на архіви держави; б) національні або регіональні міжнародні асоціації архівістів; в) окремі центральні або місцеві архівні установи, вищі навчальні заклади, приватні архіви; г) індивідуальні; ґ) почесні. Правом голосу користуються перші дві категорії.