Доповнення інформації в довідковому апараті державного архіву

Державним архівом Київської області здійснено оцифрування покажчиків на документи фондів архіву до 1917 року та після 1917 року, а також предметно-тематичного покажчика з історії м. Києва у п’яти томах. Інформація підготовлена для користувачів, науковців, дослідників та студентів України та інших держав. Оцифровані копії на паперові покажчики у кількості – 4307 аркушів розміщено на веб-сайті державного архіву в підрубриці Довідковий апарат. Складені у 1960-х – 1980-х роках ці видання і на сьогодні не втратили своєї актуальності. Покажчики надруковано російською мовою (з огляду на час видання та мову оригіналу переважної більшості документів в описах). До уваги користувачів представлені тематичні міжфондові покажчики:

 • Дворянські установи кінця XVIII-початку XX століття (Київська губернія, Київський повіт);
 • Повітові земські управи;
 • Повітові суди;
 • Дворянські опіки;
 • Міські магістрати;
 • З’їзди мирових посередників Київської губернії;
 • Київські відділення банків;
 • Землеміри Київської губернії та окремих повітів;
 • Волосні революційні комітети Київської губернії;
 • Повітові революційні комітети Київської губернії;
 • Відділи комунального господарства;

іменний і тематичні фондові покажчики та п’ятитомний покажчик «Історія м. Києва», що вміщує інформацію стосовно документів про територію, населення, державний устрій, економіку, соціальну сферу і культурне життя міста впродовж кінця XVIII – другої половини  XX століття. Видання структуровані за тематично-хронологічним принципом та містять детальні відомості про номери фондів, описів та справ з кожного конкретного питання, що значно полегшує роботу дослідників. Інформація представлена в трьох розділах, за якими можна здійснювати пошук потрібної інформації. Після перегляду оцифрованих покажчиків та виявлення потрібної інформації,   користувачі мають змогу замовити потрібну справу за № фонду, № опису та № справи у читальному залі Державного архіву Київської області за адресою: вул. Мельникова, 38 (вул. Юрія Іллєнка) м. Київ.