Замовити цифрову копію архівного документа


   Послуга «Замовити цифрову/завірену архівну копію» створена з метою швидкого та зручного оформлення юридичною або фізичною особою замовлення на отримання копій архівних документів, що виконуються технічними засобами Державного архіву Київської області (далі – державний архів).

Після надходження на електронну пошту читального залу державного архіву заповненого замовлення на копіювання документів технічними засобами архіву відповідного зразка державним архівом здійснюється його реєстрація, візування та  повідомлення замовника про дату та реєстраційний номер замовлення на його електронну адресу.

У визначені законодавством терміни,  у т.ч. відповідно до Закону України «Про звернення громадян» , замовнику надсилається рахунок на сплату послуг згідно з Цінами на роботи (послуги), що виконуються державним архівом на договірних засадах, затвердженого наказом директора Державного архіву Київської області від 01.11.2010 № 80, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 26.112010 за №15/717.  Після надходження на електронну пошту читального залу квитанції про сплату, державним архівом виконується копіювання архівних документів та надсилається електронною (цифрові копії) або звичайною (паперові завірені копії) поштою.

В деяких випадках (незадовільний фізичний стан документів, здійснення перевіряння наявності документів фонду, експонування на виставці, видавання справ у тимчасове користування тощо) замовнику може бути відмовлено у копіюванні документів, про що йому надається відповідь на офіційному бланку державного архіву.

Для уточнення пошукових даних (№№ фонду, опису, справи) можна ознайомитися з базами даних Державного архіву Київської області тут:

          Довідкові видання Державного архіву Київської області:

  1. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 
  2. Закон України «Про звернення громадян»
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р.   № 175 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 «Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами)
  4. Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 «Правила роботи архівних установ України» (розділ VI)
  5. Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 251/26696 «Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)»

Для замовлення цифрової/завіреної копії архівного документу онлайн

Вам необхідно:

  1. Завантажити запропоновану форму замовлення на копіювання технічними засобами державного архіву
  2. Заповнити завантажену форму замовлення на копіювання технічними засобами державного архіву (зразок)
  3. Відправити заповнену форму на копіювання технічними засобами архіву на електронну адресу читального залу державного архіву chitzal@dako.gov.ua  та очікувати від державного архіву рахунок на оплату копіювання архівних документів технічними засобами державного архіву або вмотивовану негативну відповідь.