Засідання Науково-методичної ради

У Державному архіві Київської області 2 листопада 2021 р. відбулося чергове засідання Науково-методичної ради, на якому були розглянуті наступні питання:

  1. Про розгляд основної частини тексту тематичного путівника «Документи Української революційної доби 1917–1921 рр. у фондах Державного архіву Київської області», підготовленого Шорсткіною О.Ф., провідним науковим співробітником відділу довідкового апарату та обліку документів.

Доповідач – Шорсткіна О.Ф.

  1. Про розгляд та схвалення до друку статті «Науково-методична робота у Київському обласному державному архіві в повоєнні роки (1943–1953 рр.)», підготовленої для публікації у фаховому виданні «Архіви України» Чуйко Р.В., головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства. Статтю підготовлено відповідно до плану наукової та методичної роботи державного архіву на 2021 рік та передбачено планом роботи Науково-методичної ради на 2021 рік, схваленого на засіданні НМР (протокол № 6 від 18.12.2020 р.).

Доповідач – Чуйко Р.В.