Засідання спільної Українсько-Польської Комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр.

14 травня в Державному архіві Київської області відбулося засідання спільної Українсько-польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр.

У засіданні взяли участь співголови Комісії д-р іст. наук Владислав Верстюк, професор Інституту історії України НАН України та професор Ян Яцек Бруський (професор Ягелонського університету, Польща), а також професор Ян Пісулінський (професор Жешовського університету, Польща),  Александра Гнатюк (професор Варшавського університету), заступник директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Наталія Маковська, канд. іст. наук Геннадій Корольов (старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ), канд.іст.наук Віталій Скальський (науковий співробітник Інституту історії України НАНУ), канд.іст.наук Максим Потапенко (доцент кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя), канд.іст.наук Олег Павлишин (доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка) та інші фахівці з історії українсько-польських взаємин періоду 1917–1921 років.

Відкрила засідання директор державного архіву Соф’я Каменєва, яка представила архівні документи з історії українсько-польських відносин у період національно-визвольних змагань. На зустрічі також обговорювалися джерельні комплекси з історії громадського життя польської спільноти Київщини напередодні Великої війни, які представила начальник відділу використання інформації документів канд. іст. наук Наталя Бацак, та документи польських дипломатичних представництв, презентованих головним спеціалістом, канд. іст. наук Світланою Якобчук. Наприкінці зустрічі учасники намітили нові перспективи співпраці наукового співтовариства і архівістів.