ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

У державному архіві постійно забезпечується безумовне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» (зі змінами щодо електронного звернення та електронної петиції від 2 липня 2015 року № 577-VIII та щодо визнання Рішенням Конституційного суду від 11 жовтня 2018 року №8-р/2018 неконституційними його окремих положень), Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 19 лютого 2008 року № 142 «Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008».

У першому півріччі 2019 року до державного архіву надійшло 1581 звернення від фізичних і юридичних осіб. На особистому прийомі було подано 408 заяв, електронною поштою надійшло 712 запитів, 461 запит надійшов традиційним поштовим зв’язком.
Упродовж січня – червня 2019 року були виконані 1559 запитів фізичних і юридичних осіб – резидентів і нерезидентів України.
За темою і видами виконані запити розподіляються таким чином: соціально-правові – 640, біографічні – 633, генеалогічні – 175, майнові – 12 та інші – 99.
Ключовим питаннями соціально-правових звернень, що переважали упродовж першої половини 2019 року, було підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати, а також дати і місця реєстрації актів громадського стану.
Понад вісімсот громадян звернулися до державного архіву на особистому прийомі: 826 – у «столі довідок» та 5 осіб – на особистому прийомі, де всі питання були вирішені по суті.
Близько 550 фізичних і юридичних осіб звернулися до державного архіву через консультативну службу «гаряча лінія», отримавши кваліфіковані рекомендації фахівців архіву телефоном.