МЕТРИЧНІ КНИГИ РОЗКОЛЬНИКІВ СТАРООБРЯДЦІВ ТА СЕКТАНТІВ 1875-1918 РОКИ

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довідник : том 2 : метричні книги у фондах державних архівів Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; Упоряд.: С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – К., 2012. – 876 с.

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/metric-books/mbv2.pdf