Нове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року»

Державний архів Київської області продовжує роботу з оприлюднення цифрових копій описів справ. Цього разу до уваги користувачів цифрові копії 88 описів 66 фондів періоду після 1917 року (фонди №№ Р-4352 – Р-4354, Р-4357, Р-4360, Р-4362 – Р-4364, Р-4366, Р-4367, Р-4369, Р-4370, Р-4374 – Р-4378, Р-4380, Р-4381, Р-4383 – Р-4385, Р-4387, Р-4388, Р-4390, Р-4392, Р-4393, Р-4395 – Р-4430, Р-4432 – Р-4434).
Передусім запрошуємо дослідників ознайомитися з фондами особового походження, в яких відклалися документи громадсько-політичних діячів доби Української революції 1917–1921 років (члена Української Центральної Ради С.Ф. Веселовського, редактора газети «Київська думка» В.А. Дрелінга), а також представників наукової еліти України кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (Д.Є. Бєлінга, Г.М. Губарєва, Л.А. Крижанівського, М.П. Пелеха, В.А. Шугаєвського).
Декілька фондів припадають на період міжвоєнного двадцятиріччя (фонди Згурівського та Яготинського волосних виконкомів, Згурівського волосного комітету незаможних селян, а також Київської контори російсько-австрійського промислового акціонерного товариства та її заготівельних пунктів).
Значний масив фондів репрезентує добу нацистської окупації України (1941– 1944 роки). Це фонди Згурівської районної управи та низки сільських управ Згурівського та Яготинського районів тодішньої Полтавської області; громадських господарств сіл Згурівського району (Безуглівки, Згурівки, Нової Оржиці, Попівки, Старої Оржиці, Турівки та ін.), а також Київського музичного комбінату та Згурівського цукрового комбінату.
Комплекс фондів пов’язаний із періодом післявоєнної відбудови Київщини. Це фонди промислових установ (Уповноваженого Міністерства заготівлі СРСР по Київській області, районних заготівельних контор Київського оптово-роздрібного заготівельного плодоовочевого торгу) та профспілкових організацій (Українського республіканського комітету профспілки робітників вугільної промисловості, Київського обласного комітету профспілки працівників місцевої промисловості).
Оприлюднені цифрові копії описів мають на меті покращити умови доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області.
З цифровими копіями описів справ фондів можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/CGCB4Ke