Нове поповнення Е-архіву

Державним архівом оприлюднені на веб-сайті матеріали першого та єдиного перепису населення Російської імперії, які стосуються Канівського повіту. До уваги користувачів цифрові копії 256 архівних справ опису № 7 фонду № Ф-384 «Київська губернська комісія першого загального перепису населення 1897 р., м. Київ».

Так, традиційно в оприлюднених на сайті справах містяться першоджерела перепису, а саме переписні листи та відомості підрахунку населення повітового центру – міста Канева, містечок Богуслава та Корсуня, сіл, власницьких садиб і маєтків Канівського повіту Київської губернії. Цікаво простежити, що переписом були охоплені також і різного роду заклади та установи, наприклад у Таганчанській волості: Мартинівські буряко-цукровий і цегляний заводи, лісництво, лікарня та інші заклади. У Корнилівській волості –  в’язниця та власницька лікарня містечка Корсуня, Корсунський Свято-Онуфріївський монастир.

Документи містять інформацію про чисельність населення, мовний, статевий і віковий склад, віросповідання, родинний стан, місце народження та постійного проживання, соціальну приналежність, рівень освіти та характер занять жителів населених пунктів Таганчанської, Степанецької, Козинської, Великоприцьківської, Корнилівської, Богуславської, Медвинської, Потіцької, Пшеничківської, Пустовійтівської, Вільховецької Македонської та інших волостей Канівського повіту.

Окрім того, на території повіту було створено особливу залізничну переписну дільницю Фастівської залізниці.

До складу справ входять також положення, циркуляри, інструкції та листування щодо проведення перепису, списки службовців переписної комісії.

Розміщені на сайті матеріали є багатою джерельною базою для досліджень у галузі історії, генеалогії, демографії, всіх поціновувачів минулого  Канева та Канівщини.

Інформація розміщена в рубриці Е-Архів