Поповнення Бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду після 1917 р.»

Для надання доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі на веб-сайті додатково опубліковано цифрові копії 52 описи справ 49 фондів періоду після 1917 року.

          До уваги дослідників представлені описи справ фондів органів державної влади та управління, промислових підприємств та їхніх об’єднань, товариств і кооперативних спілок, медичних та освітніх установ, навчальних закладів, які діяли на Київщині у 1919–1939 рр. Місцеві органи державної влади представлені фондами Бишівського, Васильківського та Великодмитровицького волосних виконавчих комітетів, Ворзельського революційного комітету, сільських рад окремих районів Київського округу, а згодом – області, Київської губернської судово-земельної комісії та Сквирського повітового земельного відділу. Процеси індустріалізації економіки відображені у документах фондів Українського державного будівельного тресту місцевої промисловості та Кагарлицького державного цукрового заводу. Органи управління сільським господарством та торгівлею репрезентовані відповідно фондами Київської обласної бурякової контори, Київського обласного бюро товариства з відновлення та зміцнення сільського господарства та Київського обласного відділу внутрішньої торгівлі.

          Низка фондів припадає на кооперативний рух: це фонди Уповноваженого транспортної контори Всеукраїнської спілки споживчої кооперації, Київської контори акціонерного товариства споживчої кооперації, Київського відділення Всеукраїнського торгівельно-промислового акціонерного товариства «Сприяння», Київського комітету товариства ремесла та земельної праці серед євреїв в Україні, Київської обласної спілки мисливців і рибалок, Новошепелицького районного комітету сільських товариств взаємодопомоги та ін. Своєю чергою, профспілковий рух представлений фондом Київської обласної секції наукових співробітників професійної спілки працівників науки, а також фондами окремих районних секретаріатів профспілок. Декілька фондів відображають розвиток медичної (фонд Інституту клінічної медицини Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР) та освітньої (фонди Сквирського повітового відділу народної освіти, Будо-Бабинецької трудової школи) галузей.

         Новооприлюднений масив описів справ фондів стане в нагоді дослідникам політичної, соціально-економічної та культурної історії України 1920–1930-х  рр.

Інформація розміщена за посиланням: Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року