Практика студентів Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету

golovna

 

У Державному архіві Київської області завершується проходження практики студентами 3-го курсу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету напряму підготовки «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Практика тривала протягом трьох календарних тижнів.

Під час практики, відповідно до розробленої та затвердженої наказом державного архіву Програми проведення лекцій та практичних занять для студентів, практиканти отримали необхідні теоретичні та практичні навики з питань ведення діловодства та архівної справи.

У ході практичних занять, студентів було залучено до виробничих процесів діяльності державного архіву – ведення особових справ користувачів читального залу, формування архівних справ та здійснення заходів щодо дотримання режимів збереженості документів. Зокрема, із залученням практикантів здійснювалось обезпилювання архівних картонажів.

Залишити відповідь