Презентація база даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду до 1917 року»

Державний архів Київської області 17 серпня 2018 року презентував архівістам, науковцям, громадськості свій новий проект – база даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області». Мета проекту – створення бази даних, де сконцентровано важливу науково-суспільну інформацію, що століттями формувала українську ментальність, впливала на державотворчі процеси, та є цінним джерелом й інструментом історичних розвідок, генеалогічних, культурологічних, пам’яткознавчих, релігієзнавчих, книгознавчих та інших досліджень. До бази даних ввійшли описи справ 670 фондів за 1778-1917 роки. За допомогою бази даних кожний бажаючий має можливість ознайомитися в он-лайн режимі зі складом  документів державного архіву та у подальшому замовити потрібну йому справу не відходячи від монітору власного комп’ютеру.

IMG_2223 IMG_2208